... lidé jsou andělé s jedním křídlem, proto se musejí najít dva a obejmout se, aby mohli vzlétnout...

Zlenice - zřícenina hradu

19. července 2006 v 21:00 | ktmr z netu

ZLENICE (HLÁSKA) - zřícenina gotického hradu

V popředí zbytky vstupní věže a hradby, v pozadí část zdiva paláce
V popředí zbytky vstupní věže a hradby, v pozadí část zdiva paláce
Přestože historie zlenického hradu nepřesahuje ani dvě století, je zajímavou a pro český středověk typickou ukázkou šlechtického života od vlády Jana Lucemburského až po kališnického krále Jiřího z Poděbrad.
Hrad Zlenice byl založen po r. 1300 na skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok do Sázavy. Jméno Zlenice se poprvé připomíná r. 1318, kdy se uvádí Oldřich ze Zlenic. Hrad dostal název podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy. Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. pol. 14. století. Podle hradu se psal až v r. 1351 Jan ze Zlenic. Téhož roku dal svůj hrad do zástavy za půjčku bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tetína. Zdejší úsek Posázaví patřil na poč. 2. pol. 14. stol. k majetku pánů z Dubé, jimž také připadl hrad Zlenice. Ondřej IV. z Dubé a ze Zlenic, který zlenické statky držel v letech 1361 - 1412, je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších členů českého panstva za Karla IV. Ondřej IV. zastával místo nejvyššího sudího českého království a je autorem díla "Výklad na právo zemské české". V r. 1377 se staly Zlenice královským manstvím. Proto po smrti Ondřeje IV. z Dubé a na Zlenicích (r. 1412) připadl hrad jako léno králi. Získali je Boček starší z Poděbrad a Půta z Častolovic. R. 1415 prodal Půta zlenický hrad Kunešovi z Konojed, který koupil rovněž právo Bočkovo. V Kunešově rodu zůstalo panství až do r. 1444, kdy je jeho dcera Běta dala do zástavy Zdeňku Kostkovi z Postupic a zmiňovanému Kunešovi Rozkošovi z Dubé. Mezi oběma zástavními držiteli vznikl o Zlenice dlouhý spor, až se po Kostkově smrti ujali správy statků páni z Postupic ( jeho strýc Zdeněk Kostka z Postupic,o rok později Mikeš z Postupic). R. 1456 prodal Mikeš z Postupic celé panství bratrům Burianovi, Zdeňkovi a Mikulášovi Trčkům z Lípy. Od nich znovu odkoupil Zlenice v r. 1463 Zdeněk Kostka z Postupic. K úplnému zániku hradu dochází v letech 1464-66 právě za jeho vlády. Z manského závazku byl hrad propuštěn v r. 1465 výměnou za Kostkův hrad Myšlín. Při této příležitosti se už Zlenice uvádějí jako zbořené a opuštěné. Pusté Zlenice potom byly součástí Kostkova panství Komorní Hrádek. V r. 1648 byly od Hrádku odděleny ke statku Mrači a s ním v r. 1725 koupeny ke Konopišti.
Ze zlenického hradu zůstala dnes jen zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska. Přístupová cesta k hradu vedla od opyše přes předhradí k jádru hradu, které bylo od další plochy ostrožny odděleno širokým příkopem. Předhradí dělil od opyše val, za nímž byl příkop. Na předhradí se patrně vstupovalo věžovitou branou, jižní část předhradí vyplňovala budova o dvou prostorách. Jádro hradu mělo půdorys nepravidelného pětiúhelníku. Z předhradí byl přístup do vnitřního hradu přes široký příkop vylámaný ve skále, patrně po pevném mostě s padací částí. Most končil u brány čtvercového půdorysu, která měla příložku pro padací část mostu. Nad průjezdem, v němž jsou po stranách sedátka, bylo patrně další podlaží. Někdejší hradba, jež vycházela od brány na obě strany, je částečně zachována nad příkopem. Nejvýznamnějším objektem vnitřního okrsku hradního jádra je velká věž obdélníkového až lichoběžníkového půdorysu, dochovaná dnes až do výšky 14 m v SV. zdi; JZ. část je již téměř celá zřícená. V dochované části jsou patrna 4 podlaží se zbytky oken.
Stavební vývoj hradu Zlenice není dosud jednoznačně vysvětlen a nelze též jednoznačně určit ani hradní typ. Zřícenina je dnes chráněnou památkou I. kategorie.
Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. pol. 14. století. Již roku 1351 píše se Jan ze Zlenic, jako předseda zemského soudu. Ondřej IV. z Dubé a ze Zlenic, který zlenické statky držel v letech 1361 - 1412, je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších členů českého panstva za Karla IV. Své odborné kvality uplatnil v postavení nejvyššího sudí českého království a v autorství díla "Výklad na právo zemské české". Páni z Dubé hráli svým významem v posázavském regionu zcela specifickou roli, a proto si dovolme malé pozastavení u jejich historie. Rodovou příslušnost odvozovali od starého panského rodu Benešoviců, jehož počátky nalezneme již v 11. století. Tak jako všichni Benešovici, nosili i páni z Dubé ve svém erbu na červeném poli bílou zavinutou střelu, neboli odřivous, o jejímž původu se traduje nejedna legenda. Větší rozmach rodu, vlastnícího velké statky při dolním toku Sázavy, se datuje r. 1283, kdy potomek Matouše Benešovice Ondřej z Dubé vystavěl mezi dnešními Hvězdonicemi a Zlenicemi hrad Stará Dubá, k němuž přiléhalo obchodní městečko Odranec. Tato větev rodu však r. 1412 vymřela na hradě Zlenicích právě Ondřejem IV. z Dubé. Dalším příbuzným je loupeživý rytíř Kuneš Rozkoš z Dubé, sedící v době poděbradské na hradě Kostelci. Jiná větev početného rodu držela hrad Leštno u Benešova, odkud rozšířila svou moc na Libouň a Janem Roháčem z Dubé na pověstný Sion. Také tvrz Mrač nedaleko Benešova byla osídlena šlechtou nazývající se Mračtí z Dubé. Jak je patrné, jedná se o skutečné představitele původní české šlechty, která bohužel nepřečkala bouřlivé 15. století. Smrtí Ondřeje IV. z Dubé se osud zlenického hradu začíná nezadržitelně naklánět, neboť majitelé panství se střídají příliš rychle na to, aby se hradu dostalo odpovídající péče a roku 1412 hrad připadá jako léno králi. Vlastníky se píší Boček starší z Poděbrad a Půta z Častolovic, kteří později prodávají svá práva Kuneši z Kozojed, jehož dcera užije panství jako zástavy ve prospěch Zdeňka Kostky z Postupic a již zmiňovaného Kuneše Rozkoše z Dubé. Vzhledem ke Kunešově úpadku zůstává hrad v majetku pánů z Postupic. Krátce před svým zánikem přechází panství na krátkou dobu do rukou bratrů Buriana, Zdeňka a Mikuláše Trčků z Lípy, aby se nedlouho poté vrátilo zpět v držení Zdeňkovi z Postupic. K úplnému zániku hradu dochází v letech 1464-66 právě za jeho vlády. Podobně jako založení, tak ani zánik zlenického hradu není zcela spolehlivě vysvětlen.
Návrh zastřešení brány
Zastřešení brány bude tvořit valbová střecha se stanovou střechou nad vyšším pilířem. Hlavní nosný prvek tvoří dvojice lomených svařovaných ocelových nosníků I 140. Tvar nosníků bude upřesněn po doměření výšek a tvaru zděných pilířů, jejich osová vzdálenost bude určena podle možnosti uložení a přikotvení na koruně zdiva. V případě potřeby bude koruna v místě uložení nosníků dozděna. Ke zdivu budou ocelové nosníky kotveny pomocí ocelových profilů U 100, které budou podezděny a kotveny ke zdivu dvěma kotvami. Kotvy, délky maximálně 1,0 m, budou vsazeny do předvrtaných otvorů a zainjektovány. Poloha kotevních otvorů bude uzpůsobena možnostem vrtání. Po ukotvení bude nosník U 100 přivařen k lomeným nosníkům. Vazby krovu budou po 0,5 m. Jednotlivé vazby krovu se budou skládat z dvojice krokví a hambalku profilů 120/140. V příčném směru bude konstrukce zavětrována bedněním. Hambalky budou k lomeným nosníkům kotveny vruty přes přivařený ocelový L-profil. Konstrukce krovu bude připravena a sesazena předem podle určeného tvaru lomených nosníků a celá pak uložena na přikotvené lomené nosníky. Poté budou hambalky jednotlivě připevněny k nosníkům pomocí ocelových příložek. Na konstrukci krovu budou použity nekorodující hřebíky. Krytina bude z azbestocementových šablon tmavošedé barvy na bednění 25 mm.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kekel kekel | 20. ledna 2007 v 10:56 | Reagovat

jak se tam dostat od vody

2 hradomil hradomil | 2. února 2008 v 17:20 | Reagovat

To uvidíš, ani se nemusíš ptát.

3 Jan Cýrek Jan Cýrek | E-mail | Web | 3. února 2008 v 15:24 | Reagovat

Dobrý den, dovoluji si malou věcnou poznámku k historii větve rodu Mrackých z Dubé ( pánů z Mrače ). Tento rod prokazatelně nevymřel v 15. století, neboť Karel Mracký z Dubé byl zemským sudím ještě v době předbělohorské a jeho potomci žili prokazatelně  ( Karek Eusebius ještě i v průběhu 17. století ). Historie tohoto rodu je trochu mým koníčkem a tak jsem se dostal i na Vaše webové stránky. S pozdravem Jan Cýrek.

4 evil evil | Web | 20. června 2015 v 20:23 | Reagovat

nebankovní půjčka pro důchodce :-D

5 Gershwin Gershwin | Web | 5. října 2016 v 17:56 | Reagovat

půjčka online štíty :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama