... lidé jsou andělé s jedním křídlem, proto se musejí najít dva a obejmout se, aby mohli vzlétnout...

obec Hrusice - rodná obec J. Lady

8. května 2006 v 19:43 | http://www.obec-hrusice.cz/
Vstupte
Historie
Z HISTORIE OBCE HRUSICE
První písemná zmínka o Hrusicích je uchována v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205. {Kromě jména Hrusice se vyskytuje i tvar Hrušice.) V nejstarších dobách patřily Hrusice zřejmě pod přímou správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Později přecházely pod správu blízkých hradů. Existují zprávy o tom, že patřily poddansky pod hrady Stará Dubá, Čejchanův hrádek u Chocerad a Ježov. V roce 1436 přešlo tzv. podací právo na pány z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. Ten byl v roce 1465 zničen a následujícího roku přešlo toto právo na Komorní Hrádek u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do roku 1848. Majitelé Komorního Hrádku se ovšem střídali. Patřily mezi ně i slavné české rody, např. Valdštejnové. Posledními majiteli panství byla hrabata Khevenhueller-Metsch.
V roce 1525 nechal pán na Komorním Hrádku, královský komoří Jaroslav ze Šelenberka, "prošacovati" obec Hrusice. Odtud víme, že obec tehdy měla deset usedlostí a deset "poustek" - pustých usedlostí. Třicetiletá válka postihla samozřejmě i hrusický kraj. V roce 1648, po jejím skončení, měly Hrusice devět sedláků, dva chalupníky a sedm pustých usedlostí. Podle tzv. berní ruly z roku 1654 mělo panství Komorní Hrádek 35 obcí. Hrusice mezi nimi měly devět selských usedlostí, dva chalupníky, pusté byly čtyři grunty a dvě chalupy.
V roce 1725 byl proveden soupis veškeré obhospodařované půdy - tzv. tereziánský katastr. Podle něj tehdy žilo v Hrusicích 16 rodin, mezi nimi.i rodina Pavla Lady a Jana Lady.
Další katastr byl pořízen z podnětu císaře Josefa II. v roce 1785 a zároveň byla zavedena čísla popisná. Díky tomu přesně víme, že Hrusice měly na konci XVIII. století 35 čísel popisných. Vývoj populace v následném století a ve století dvacátém byl v Hrusicích takový: 1890 - 425 obyvatel, 1900 - 424 obyvatel, 1'910 - 437 obyvatel, 1930 - 454 obyvatel, 1970 - 524 obyvatel, 1980 - 470 obyvatel,1991 - 371 obyvatel. Demografická křivka tedy vykazuje nejdříve poměrně malou oscilaci, v posledních desetiletích však je patrný její sestupný trend.
Z politického hlediska došlo k zásadní změně v roce 1848, kdy o-bec získala samosprávu a byla řízena a spravována obecním zastupitelstvem v čele se starostou. Prvním starostou se stal Matěj Šebek. Blahodárné působení samosprávy se začalo výrazně projevovat na přelomu XIX. a XX.století. (Na konci minulého století se v Hrusicích také narodil světově známý malíř Josef Lada.) Začaly se budovat komunikace, byla zřízena obecní knihovna (1923), postaven nový most přes potok v dolní části obce (1926). Obec byla elektrifikována (1927), v hrušovském hotelu Valencia zahájilo provoz kino (1931) a byla zřízena telefonní přípojka (1937).
Události druhé světové války zasáhly i Hrusice. Deset hrusických občanů bylo nasazeno na práci do "říše", dvě občanky byly odvlečeny do koncentračního tábora a výpravčí Josef Nádvomík byl zastřelen.
V padesátých letech byla obec výrazně postižena kolektivizací, tak jako ostatně celý český venkov. Někteří hrusičtí občané byli v souvislosti s nástupem nového režimu zatčeni a uvězněni. Je to velmi smutná kapitola historie obce.
Šedesátá, sedmdesátá i osmdesátá léta probíhala v obci v celkem nerušené normalizační atmosféře s výjimkou bouřlivého roku 1968. Ten je v historii zaznamenán i tím, že začal vycházet místní časopis Hlas Hrusic, který je vydáván obecním úřadem dodnes. V roce 1987 byly v obci uspořádány důstojné oslavy 100. výročí narození Josefa Lady.
1. Kostel sv. Václava
2. Farní budova čp. 43
3. Hospoda "U Šejků" čp. 25
4. Hrusická škola čp. 32
5. Domy čp. 1,3, 20, 22
6. Budova obecního úřadu
7. Rodný dům Josefa Lady čp.15
Rodná chaloupka malíře Josefa Lady, tak známá z jeho mnoha zobrazení, stávala po pravé straně silnice vedoucí z hrusické návsi dolů k potoku. Původní stavba, jejíž podobu může návštěvník spatřit ve zmenšeném měřítku na Stálé výstavě modelů Antonína Jedličky, byla zbourána v roce 1932. Na stejném místě byl vystavěn rodinný domek, který je v současné době ve vlastnictví malířovy neteře.
Dne 20. července 1958 byla na tomto domě odhalena pamětní deska malíře Josefa Lady péčí Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Hrusicích, jejímž čestným pantatínkem Josef Lada byl.
8. Bývalý klášter čp. 73
9. Památník Josefa Lady čp. 115;

Zajímavosti

LADŮV KRAJ

Na hranici s Prahou leží nová turistická lokalita nazvaná podle jedné z nejvýraznějších osobností české kultury Ladův kraj. Josef Lada čerpal inspiraci z tohoto regionu po celý svůj život a oblast mezi Hrusicemi a Prahou označil za nádherný kraj. Mikroregion Ladův kraj založilo 19 obcí a jeho cílem je rozvoj cestovního ruchu a kultury. Logem Dobrovolného svazku obcí je slavná kresba vodníka na vrbě.
V Ladově kraji je řada významných historických a kulturních památek. Je to prakticky celá obec Hrusice, rodiště Josefa Lady, která si stále zachovává svou poezii. V Památníku Josefa Lady je představena tvorba a život tohoto malíře a spisovatele. Na návsi se můžete občerstvit v Hospodě u Sejků, kde se odehrála rvačka ze slavného obrazu, na obecním úřadě je instalována expozice modelů hrusických chaloupek. Významný je původně románský kostel sv. Václava s unikátním ústupkovým obloukem z červeného pískovce.
V Říčanech a v Senohrabech jsou zříceniny středověkých hradů, které byly kdysi významnými šlechtickými sídly. V Ladově kraji se nachází také barokní zámek Stiřín, který byl jako 1. v České republice přijat do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. V této souvislosti nelze nepřipomenout barona Františka Ringhoffera, který tento zámek postavil a kromě dalších investic do okolí založil Pivovar ve Velkých Popovicích. Jednou z velkých zajímavostí je Ondřejovská hvězdárna, kde jsou v secesních prostorách umístěna muzea hvězdářských přístrojů a fotografií. Prohlídka zahrnuje také procházku anglickým parkem plným vzácných dřevin.
Z řady významných církevních staveb připomeňme kostel Narození Panny Marie v Mnichovicích, který založil mnich ze Sázavského kláštera ve 12.stol.
Milovníci přírody si jistě nenechají ujít návštěvu národní přírodní rezervace Voděradské bučiny a přírodního parku Velkopopovicko. Mikroregion Ladův kraj je ideální oblast pro pěší turistiku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 tereza tereza | 11. prosince 2007 v 19:13 | Reagovat

JOSEF Lada ŽIL OBCI HRYSICI BIL DOBRY SPISOVATEL PSAL MIKEŠE A DALŠÍ HEZKÝ

DALŠÍ POHADKY DO DNEŠKA JE LIDI ČTOIU

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama