... lidé jsou andělé s jedním křídlem, proto se musejí najít dva a obejmout se, aby mohli vzlétnout...

Květen 2006

obec Hrusice - rodná obec J. Lady

8. května 2006 v 19:43 | http://www.obec-hrusice.cz/
Vstupte
Historie
Z HISTORIE OBCE HRUSICE
První písemná zmínka o Hrusicích je uchována v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205. {Kromě jména Hrusice se vyskytuje i tvar Hrušice.) V nejstarších dobách patřily Hrusice zřejmě pod přímou správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Později přecházely pod správu blízkých hradů. Existují zprávy o tom, že patřily poddansky pod hrady Stará Dubá, Čejchanův hrádek u Chocerad a Ježov. V roce 1436 přešlo tzv. podací právo na pány z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. Ten byl v roce 1465 zničen a následujícího roku přešlo toto právo na Komorní Hrádek u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do roku 1848. Majitelé Komorního Hrádku se ovšem střídali. Patřily mezi ně i slavné české rody, např. Valdštejnové. Posledními majiteli panství byla hrabata Khevenhueller-Metsch.
V roce 1525 nechal pán na Komorním Hrádku, královský komoří Jaroslav ze Šelenberka, "prošacovati" obec Hrusice. Odtud víme, že obec tehdy měla deset usedlostí a deset "poustek" - pustých usedlostí. Třicetiletá válka postihla samozřejmě i hrusický kraj. V roce 1648, po jejím skončení, měly Hrusice devět sedláků, dva chalupníky a sedm pustých usedlostí. Podle tzv. berní ruly z roku 1654 mělo panství Komorní Hrádek 35 obcí. Hrusice mezi nimi měly devět selských usedlostí, dva chalupníky, pusté byly čtyři grunty a dvě chalupy.
V roce 1725 byl proveden soupis veškeré obhospodařované půdy - tzv. tereziánský katastr. Podle něj tehdy žilo v Hrusicích 16 rodin, mezi nimi.i rodina Pavla Lady a Jana Lady.
Další katastr byl pořízen z podnětu císaře Josefa II. v roce 1785 a zároveň byla zavedena čísla popisná. Díky tomu přesně víme, že Hrusice měly na konci XVIII. století 35 čísel popisných. Vývoj populace v následném století a ve století dvacátém byl v Hrusicích takový: 1890 - 425 obyvatel, 1900 - 424 obyvatel, 1'910 - 437 obyvatel, 1930 - 454 obyvatel, 1970 - 524 obyvatel, 1980 - 470 obyvatel,1991 - 371 obyvatel. Demografická křivka tedy vykazuje nejdříve poměrně malou oscilaci, v posledních desetiletích však je patrný její sestupný trend.
Z politického hlediska došlo k zásadní změně v roce 1848, kdy o-bec získala samosprávu a byla řízena a spravována obecním zastupitelstvem v čele se starostou. Prvním starostou se stal Matěj Šebek. Blahodárné působení samosprávy se začalo výrazně projevovat na přelomu XIX. a XX.století. (Na konci minulého století se v Hrusicích také narodil světově známý malíř Josef Lada.) Začaly se budovat komunikace, byla zřízena obecní knihovna (1923), postaven nový most přes potok v dolní části obce (1926). Obec byla elektrifikována (1927), v hrušovském hotelu Valencia zahájilo provoz kino (1931) a byla zřízena telefonní přípojka (1937).
Události druhé světové války zasáhly i Hrusice. Deset hrusických občanů bylo nasazeno na práci do "říše", dvě občanky byly odvlečeny do koncentračního tábora a výpravčí Josef Nádvomík byl zastřelen.
V padesátých letech byla obec výrazně postižena kolektivizací, tak jako ostatně celý český venkov. Někteří hrusičtí občané byli v souvislosti s nástupem nového režimu zatčeni a uvězněni. Je to velmi smutná kapitola historie obce.
Šedesátá, sedmdesátá i osmdesátá léta probíhala v obci v celkem nerušené normalizační atmosféře s výjimkou bouřlivého roku 1968. Ten je v historii zaznamenán i tím, že začal vycházet místní časopis Hlas Hrusic, který je vydáván obecním úřadem dodnes. V roce 1987 byly v obci uspořádány důstojné oslavy 100. výročí narození Josefa Lady.
1. Kostel sv. Václava
2. Farní budova čp. 43
3. Hospoda "U Šejků" čp. 25
4. Hrusická škola čp. 32
5. Domy čp. 1,3, 20, 22
6. Budova obecního úřadu
7. Rodný dům Josefa Lady čp.15
Rodná chaloupka malíře Josefa Lady, tak známá z jeho mnoha zobrazení, stávala po pravé straně silnice vedoucí z hrusické návsi dolů k potoku. Původní stavba, jejíž podobu může návštěvník spatřit ve zmenšeném měřítku na Stálé výstavě modelů Antonína Jedličky, byla zbourána v roce 1932. Na stejném místě byl vystavěn rodinný domek, který je v současné době ve vlastnictví malířovy neteře.
Dne 20. července 1958 byla na tomto domě odhalena pamětní deska malíře Josefa Lady péčí Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Hrusicích, jejímž čestným pantatínkem Josef Lada byl.
8. Bývalý klášter čp. 73
9. Památník Josefa Lady čp. 115;

Zajímavosti

LADŮV KRAJ

Na hranici s Prahou leží nová turistická lokalita nazvaná podle jedné z nejvýraznějších osobností české kultury Ladův kraj. Josef Lada čerpal inspiraci z tohoto regionu po celý svůj život a oblast mezi Hrusicemi a Prahou označil za nádherný kraj. Mikroregion Ladův kraj založilo 19 obcí a jeho cílem je rozvoj cestovního ruchu a kultury. Logem Dobrovolného svazku obcí je slavná kresba vodníka na vrbě.
V Ladově kraji je řada významných historických a kulturních památek. Je to prakticky celá obec Hrusice, rodiště Josefa Lady, která si stále zachovává svou poezii. V Památníku Josefa Lady je představena tvorba a život tohoto malíře a spisovatele. Na návsi se můžete občerstvit v Hospodě u Sejků, kde se odehrála rvačka ze slavného obrazu, na obecním úřadě je instalována expozice modelů hrusických chaloupek. Významný je původně románský kostel sv. Václava s unikátním ústupkovým obloukem z červeného pískovce.
V Říčanech a v Senohrabech jsou zříceniny středověkých hradů, které byly kdysi významnými šlechtickými sídly. V Ladově kraji se nachází také barokní zámek Stiřín, který byl jako 1. v České republice přijat do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. V této souvislosti nelze nepřipomenout barona Františka Ringhoffera, který tento zámek postavil a kromě dalších investic do okolí založil Pivovar ve Velkých Popovicích. Jednou z velkých zajímavostí je Ondřejovská hvězdárna, kde jsou v secesních prostorách umístěna muzea hvězdářských přístrojů a fotografií. Prohlídka zahrnuje také procházku anglickým parkem plným vzácných dřevin.
Z řady významných církevních staveb připomeňme kostel Narození Panny Marie v Mnichovicích, který založil mnich ze Sázavského kláštera ve 12.stol.
Milovníci přírody si jistě nenechají ujít návštěvu národní přírodní rezervace Voděradské bučiny a přírodního parku Velkopopovicko. Mikroregion Ladův kraj je ideální oblast pro pěší turistiku.

dinopark

8. května 2006 v 16:29 | http://www.dinopark.cz/
Dinopark Plzeň
Dinopark Vyškov

bambiriáda 2006

8. května 2006 v 14:31 | http://www.bambiriada.cz/
Bambiriáda 2006 • největší přehlídka činností sdružení dětí a mládeže a středisek volného času • vstup zdarma
http://www.bambiriada.cz/
Bambiriáda 2006
Bambiriáda 2006

26 měst po celé České republice 25. - 28. května 2006


26 měst po celé České republice 25. - 28. května 2006http://www.bambiriada.cz/smajly - na chat II.

5. května 2006 v 20:02 | net
: ) To mě pobavilo
: ( To se mi nelíbí
: )) až : )))))).....) To mě hodně pobavilo
: (( až : ((((((.......( To je tragédie
; ) Svádím tě
: / Tak nevím
: - o To snad né!!
: - O Tak to jsem úplně vedle
8-o To vypadá fantasticky
: D Směji se docela hlasitě
: - @ Řvu z plna hrdla
: - & To jsem se teda zamotal
: - p Vyplazuji jazyk
: - X Tohle nesmím říct
: - x Tohle nesmím říct,ale že jsi to ty.....
: - I A mám se z toho dorvat?
: '-) Ukápla mi slza z radosti
: '- ( Ukápla mi slza v zármutku
: - ] Sice se usmívám,ale není to upřímné
: - [ Sice liltuji,ale upřímné to není
: < > Ty jsi ale slepice!!

Policejní perličky - z policejních zápisů

5. května 2006 v 14:58 | policejní záznamy + net |  vtipy
Policejní perličky
Údajně SKUTEČNÉ policejní zápisy - tedy jejich část.
* Po převozu do nemocnice lékař konstatoval smrt pacienta, ale to jsme tušili, už když jsme ho našli na třech místech v lese.
Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepými náboji. Když mě odváželi do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel.
 • Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál.
 • Po několika dalších metrech zabočil sledovaný vpravo, což jsme nepředpokládali a pokračovali dál rovně.
 • V tom parku jsem byl jen já a pachatel. No a ještě asi padesát jiných lidí, které jsem neznal.
 • Vystřelil jsem na něj služební zbraní až poté, co jsem střílel do vzduchu, ale to bylo tři dny předtím, a to zadržený asi neslyšel.
 • Zadržený se při zatýkání bránil, jako kdyby věděl, že ho chceme zatknout.
 • Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul.
 • Nasadil jsem mu pouta, a než jsem se vzpamatoval, utekl i policejním psem.
 • Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta jsem mu musel nasadit já.
 • Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel s nervy a kousl ho také.
 • J.K. se při zatýkání bránil tak intenzivně, že jsme se po chvíli už bránili my.
 • Hrubě mne urážel, tak jsem ho mírně uklidnil obuškem.
  Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabít mouchu.
 • Ten náklaďák nacouval skrz přední sklo do manželčina obličeje.
 • Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, protože ho doma na tomto místě nemám.
 • To druhé auto do mě nabouralo bez jakéhokoli předchozího varování.
 • Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kterou jsem měl. Nehodu tedy zavinila manželka, která přesolila oběd.
 • Ten děda, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnice stejně nedostal.
 • Myslel jsem si, že mám stažené okénko. Zjistil jsem ale, že je zavřené, když jsem vystrčil ruku ven.
S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale říci kolik, protože se mi všechno pro opilost rozmazávalo. V autě jsem ale už nepil.
 • Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto.
 • Ten chodec váhal, kterým směrem se má vydat, a tak jsem ho přejel.
 • Když se mi stala nehoda, řídil jsem vůz už čtyřicet let a usnul za volantem.
 • Kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozu a zase zmizelo.
 • Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal klobouk, zjistil jsem, že mám frakturu lebky.
  Ve tváři toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého auta, jsem si všiml nečekaně smutného výrazu.
 • Před jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých alkoholů, ale podotýkám, že zatáčku jsem přehlédl jen proto, že foukal dost silný vítr.
 • Telefonní sloup se rychle přibližoval. Snažil jsem se mu uhnout z cesty, ale najednou mi narazil do předku auta.

smile III.

5. května 2006 v 12:31 | net

smile II.

5. května 2006 v 12:27 | net

smile - větší II.

5. května 2006 v 12:24 | net

smile - větší

5. května 2006 v 12:16 | net

květen v ZOO Praha

3. května 2006 v 14:59 | http://www.zoopraha.cz/news.php?id=465
ZOO Praha - KVĚTEN

Každou sobotu a neděli na 18 místech v areálu probíhají komentovaná setkání u zvířat podle harmonogramu u hlavního vchodu.

Africká zastavení - na několika místech v zoo se setkáte se zajímavými informace o afrických zvířatech, rostlinách i lidech.
Cape Town - Victoria Falls
Výstava jedinečných fotografií Radovana Jelínka z cesty po Africe v roce 2005.
1.-31. 5. 2006, vzdělávací centrum zoo, 9.00-18.00
1. 5. Den nosorožců - MAYDAY
celoevropský den kampaně na záchranu nosorožců.
Od 10 hodin bude provázet návštěvníky celým dnem Jiří Lábus prostřednictvím místního rozhlasu.
Na několika místech v zoo (dětský areál, Obora, okolí Afrického domu, okolí horního vchodu do zoo) se představí školy se svými projekty na záchranu nosorožců. Odpoledne vystoupí známí zpěváci v koncertě nazvaném Havěť nosorožcům…, přijde zazpívat i Samson Lenk.
Lávka k Africkému domu bude změněna na galerii plakátů z dílny pražských škol, návštěvníci budou moci navštívit i ochranářský kemp Etosha, kde se seznámí s bojem proti pašerákům.
Ve čtvrtek 4. května zahajujeme Hudební čtvrtky v pražské zoo, aneb proč jít za hudbou právě do zoo. Cyklus zahájí koncert Lubomíra Holzera, který zahraje na africké hudební nástroje. Na závěr čeká na posluchače malá procházka večerní zoo za nejen africkými zvířaty.
O Víkendu 13. a 14. května proběhne pestrý program nazvaný Madagaskar.
V neděli 14. května oslavíme se všemi rodinami Mezinárodní den rodiny. Program zaujme nejen dětské návštěvníky, ale vtáhne do zábavy i jejich rodiče. Rodiny se třemi a více dětmi budou mít pro děti vstup zdarma!
V sobotu 20. května proběhne v pražské zoo Den bezpečnosti potravin, pořádané Informačním centrem bezpečnosti potravin. Děti se tu zábavnou formou dozvědí o zásadách správného zacházení s potravinami.
Ve středu 24. 5. proběhne Sportovní den pražských škol.
Závěr měsíce, sobota 27. května, bude patřit Dnu Afriky. Bude to den plný hudby, soutěží, divadelních vystoupení a vyprávění o africké přírodě a především o nosorožcích.

vtipy - o tchýních

3. května 2006 v 13:18 | net |  vtipy
Zvoní telefon: "Unesli jsme tvou tchyni, okamžitě pošli výkupné 100 000 dolarů!" - "A když odmítnu zaplatit?" - Tak ti ji naklonujeme!"
"Můžete nám vysvětlit, jak k tomu došlo?" - "Loupal jsem si jablko a kousek slupky mi spadl na zem. Šla okolo tchyně, uklouzla na ní, padla mi na nůž a to se stalo osmkrát!"
Povídá kolega druhému: "Máš na drátě tchýni." - "Telefonuje nebo visí?"
"Nazdar, jak se máš?" - "Akorát jdu z pohřbu své tchýně." - "A proč jsi tak poškrábaný?" - "Bránila se!"
"Obžalovaný, proč jste shodil tchyni z balkonu?" - "Chtěl jsem se jen přesvědčit, jestli v té pohádce je pravda, že saň umí létat!"
Soudce: "Obžalovaný, můžete nám říci, proč jste vyhodil svou tchýni z okna na ulici?"
Obžalovaný: "Víte, pane soudce...."
Soudce:"To jste si neuvědomil, že byste mohl zranit chodce?"
Jak zjistíte, kolik je tchýni let? Uříznete jí hlavu a spočítáte letokruhy.
Co je to tchýně? Boží trest za to, že sis vzal její blbou dceru.
Jaký je rozdíl mezi palačinkou a tchýni?

Palačinka je dobrá, když je teplá a tchýně, když je studená ...
Inzerát: Daruji hada škrtiče, již prověřený, nutno odmotat z tchýně.

"Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět uviděl svou tchýni." - "Ty máš rád svoji tchýni?" - "Ne, zavolali mě k identifikaci!"
Povídá manželka muži: "Miláčku, za chvíli budeme tři!"
"To je úžasná novina!"
"Taky si myslím. . . rodiče se rozvádějí a maminka se stěhuje k nám"
Vite, cim se zahrnuji milenky? Laskou.
A zeny? Kvetinami. A tchyne? Buldozerem.
Jaký je rozdíl mezi tchyní a polenem? Poleno tak nezasere cirkulárku.
Vite jak se rekne polsky tchyne??...Baba prebytecna
Je možné ručníkem zabít tchýni? Ano, pokud je v něm žehlička.
Přijde manžel - hrobník domů strašně unavený, ruce vytahaný až ke kolenům a manželka se ho ptá: Hodně práce? Ne, pochovávali jsme jednu tchýni a pozůstalí tolik tleskali, že jsme ji museli osmkrát vytáhnout.
Lord provádí zámkem a ukazuje své lovecké trofeje. Mezi hlavami je i hlava s podivným úsměvem. "To je taky váš úlovek?" "Ano. Tchýně. Do poslední chvíle si myslela, že ji budu fotografovat."
Chlap vyhazuje tchýni z okna a říká jí: Vidíš ty čarodějnice, jinej by tě zabil a já tě pouštím na svobodu.
Jaký je rozdíl mezi tchyní a supem? Sup počká až umřeš!
Sejdou se takhle dva nájemní vrazi a jeden říká tomu druhýmu: "Člověče, dnes je pro nás normálně problém sehnat práci. No kdyby mi nepřišla včera tchýně, tak normálně vyjdu ze cviku."
Co to je? Ropucha a třicet žabiček? ??? Tchýně věší záclony.
Milacku, co dame moji mamince k vanocum? Vloni jsme ji koupili kreslo, co by se k tomu hodilo?
Co tak elektricky proud????
Jaké jsou slova v češtině začínající na tch?........Tchán tchýně a tchoř.
Víte, jak se dlouho vydržíte koukat na tchýni jedním okem?. Dokud nezmáčknete kohoutek...

sudoku XVIII.

3. května 2006 v 12:33 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku

SUDOKU puzzle pro experty

Sudoku puzzle

sudoku XVII.

3. května 2006 v 12:32 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku

SUDOKU puzzle pro pokročilé hráče

Sudoku puzzle

sudoku XVI.

3. května 2006 v 12:31 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku

SUDOKU puzzle pro začátečníky

Sudoku puzzle

sudoku XV.

3. května 2006 v 8:26 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku

SUDOKU puzzle pro experty

Sudoku puzzle

sudoku XIV.

3. května 2006 v 8:25 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku
SUDOKU puzzle pro pokročilé hráče
Sudoku puzzle

sudoku XIII.

3. května 2006 v 8:20 | http://www.su-do-ku.org/cs/ |  sudoku

SUDOKU puzzle pro začátečníky

Sudoku puzzle

Dělená strava

1. května 2006 v 22:47 | http://hubnuti.gringo.cz/index.php?tema=230 |  diety
Dělená strava

Dělená strava znamená, že v rámci jednoho jídla nekonzumujeme potraviny bohaté jak na bílkoviny, tak na škroby.
Mnohé potraviny lze jednoznačně zařadit buď do skupiny škrobů - potraviny v této skupině obsahují mnoho škrobů, nebo do skupiny bílkovin - potraviny v této skupině obsahují mnoho bílkovin. Existují však také potraviny, které se podle zásad dělené stravy při látkové přeměně během trávení chovají neutrálně. To znamená, že nebrání ani trávení potravin bohatých na cukry, ani trávení potravin bohatých na bílkoviny. Tyto neutrální potraviny můžeme libovolně kombinovat s potravinami ze skupiny škrobů i ze skupiny bílkovin.

Skupina bílkovin


Maso
hovězí - pečené, rolády, bifteky, mleté, maso na smetaně
telecí - řízky, pečeně
skopové - kotlety, kýta, hřbet
vepřové maso

Drůbež
pečená krůta, krůtí řízky a prsa, krůta na smetaně, kuře

Ostatní masové výrobky
hovězí salám, hovězí sekaná, vařená šunka, drůbeží salám, kuřecí párky, masové výrobky z vepřového masa

Neuzené tepelně upravené druhy ryb
treska, losos, okoun, halibut, tuňák, makrela, sleď, pstruh, štika, platýs

Dary moře

slávky, garnáti, krabi, humr

Výrobky ze sóji
sojová omáčka, tofu, pomazánky obsahující sóju

Vejce


Mléčné výrobky
Nízkotučné mléko, jogurty, tvaroh

Sýry do 50% tuku v sušině
parmezán, eidam, gouda, ementál

Dušená rajčata
Když se rajčata uvaří, dojde v nich k chemickým změnám, které zvýší jejich kyselost a jsou zařazena do této skupiny.

Nápoje
ovocný čaj, ovocné víno, bílé a červené víno, suché šampaňské

Ovoce
jahody, maliny, kyselá jablka a hrušky, broskve, meruňky, třešně, pomeranče, grapefruity, citrony, mango, maracuja, papája, ananas
V této skupině se nedoporučují tyto druhy ovoce - sladké hrušky a jablka, banány, fíky, datle.

Dieta s jablečným octem

1. května 2006 v 22:44 | http://diety.a4.cz/diety1.html |  diety

Dieta s jablečným octem

Jablečný ocet je vyrobený z kvasících jablek, ty obsahují pektin a ten umí spalovat tuky.
Před každým jídlem si vezmeme jednu, dvě, nebo tři lžičky jablečného octa. Ze začátku vám může dělat problémy ocet vůbec polknout,ale za pár dnů si zvyknete. Tři lžičky jsou ale maximum.
Spolu s dietou ale také musí přemýšlet na složením stravy, jíst po malých porcích vícekrát za den. Sledovat, jestli jíte opravdu zdravá a málo tučná jídla. Přidat k hubnutí i dostatek pohybu. Jestliže si vytvoříte správné stravovací návyky, považujte tuto dietu za dlouhodobou.

Dieta z kuřecí polévky

1. května 2006 v 22:42 | http://diety.a4.cz/diety1.html |  diety

Dieta z kuřecí polévky

Je velmi jednoduchá, ale náročná na její dodržení. Ráno si dáte snídani a celý zbývající den jíte pouze kuřecí polévku .Dietu držíme maximálně týden. Je pro rychlé zhubnutí, v žádném případě se nesmí držel déle.
Recept na slepičí polévku je docela jednoduchý, zahrnuje zeleninu jako celer, mrkve a brokolice, potom přidáte kuře a okořeníte. Na jeden týden je potřeba 28 porcí.
Příklady snídaní:
jogurt s čerstvým ovocem a pšeničnými klíčky, müsli a pomerančový džus